Nemzeti Nukleáris Kutatási Program

VKSZ_14-1-2015-0021


logo0

logo1

logo1

logo1

logo1

logo1

logo1

logo1

logo1

logo1

logo1

logo1

Az atomenergia hosszú távú biztonságos alkalmazásának és társadalmi elfogadottságának előfeltétele a megfelelő szaktudás és nukleáris biztonsági kultúra jelenléte. Ezt felismerve a nukleáris energetikai szektor nemzeti szinten jelentős szereplői jövőbe mutató, stratégiai jelentőségű, szakmailag jól körülhatárolt és összefüggő kutatás-fejlesztési feladatokat és elérendő célokat dolgoztak ki.

A támogatott projekt feladatait elsősorban a meglévő paksi blokkok biztonságos üzemeltetése és műszaki-tudományos hátterének biztosítása, illetve az új blokkok létesítésére való felkészülés határozzák meg. A reaktorbiztonsági kutatások folytatása és a kísérlet-alapú ismeretek bővítése egyaránt a nukleáris kompetencia hazai megőrzését, újratermelését és bővítését segíti. A kutatás-fejlesztési projekt céljai között szerepel a működő atomerőművi blokkokkal kapcsolatos biztonsági kérdések szaktudás-alapú megválaszolása, az új atomerőművi blokkok engedélyezését, építését és üzembe helyezését megalapozó kutatás-fejlesztési feladatok elvégzése, valamint az atomenergetika távlati céljainak megvalósítását célzó, elsősorban a fűtőelem-ciklus zárására és az újfajta, 4. generációs reaktorok kutatására vonatkozó nemzetközi erőfeszítésekben való hazai részvétel biztosítása.

A projektnek köszönhetően biztosított lesz egy átfogó hazai nukleáris tudásbázis a meglévő és az újonnan létesülő blokkokkal kapcsolatos kérdések megválaszolására, a különböző generációkhoz tartozó reaktori folyamatok számítógépes szimulációjára, valamint a fütőelem-ciklus zárására vonatkozó hazai stratégia hátterének megteremtésére. A projekt keretében kidolgozásra kerülnek a nemzeti nukleáris kutatási infrastruktúra középtávú fejlesztési tervei, továbbá a projekt eredményei közé sorolható a nukleáris szakemberképzés előmozdítása.

Vissza az oldal tetejére